aerofotometryczny


aerofotometryczny
[аерофотометрични]
adj
аерофотометричний

Słownik polsko-ukraiński. 2014.